SAMUTBILDNING.SE

  • VI ERBJUDER UTBILDNINGAR I SAM - SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE


  • VI KAN HJÄLPA ER ATT TA FRAM ERT SAM - ERT LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖARBETET


  • VI ORDNAR EN DIGITAL LÖSNING FÖR ERT SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE MED HJÄLP AV VÅR SAMARBETSPARTNER

SAM - SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete sam

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 är en föreskrift som Arbetsmiljöverket har gett ut. Föreskriften konkretiserar delar av arbetsmiljölagen (AML) och beskriver hur arbetsgivaren ska bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. SAM- föreskriften ställer vissa krav på arbetsmiljöorganisation, krav på dokumentation, krav på rutiner och policy m.m. Genom att ha ett SAM så har man ett dokumenterat ledningssystem för arbetsmiljöarbetet, i och med att alla företag med verksamhet i Sverige ska följa SAM- föreskriften så blir det därmed krav på att alla företag i Sverige ska ha ett ledningssystem för sitt arbetsmiljöarbete.

Hur många policy, rutiner, instruktioner m.m. detta ska innehålla styrs av behoven i verksamheten, ett byggföretag med många risker behöver fler i förväg bestämda och detaljerade rutiner än vad t.ex. en kontorsverksamhet i normala fall behöver.

Vi kan hjälpa er genom att utbilda era chefer, arbetsledare i hur man bedriver SAM, vi kan utbilda era skyddsombud och vi kan också ta fram ert ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och paketera detta i en webbaserad digital lösning som blir ett stöd i ert arbetsmiljöarbete.

VÅRA TJÄNSTER

UTBILDNING


VI ERBJUDER

SAM - SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (1 DAG)

4 800 SEK/ PERSON

PÅ 30 ORTER I LANDET

SAM


VI TAR FRAM ETT LEDNINGSSYSTEM ANPASSAT FÖR DE RISKER BEHOV SOM FINNS I ER VERKSAMHET TILLSAMMANS MED ER.

FRÅN 20 000 SEK

SAM - SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖAREBTE

4800 SEK/ Person (1 DAG)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring


Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.


Om SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de föreskrifter som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad. Vi går igenom föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats.


Syftet med utbildningen är att:
Som deltagare få grundläggande kunskaper om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan implementeras i sin verksamhet och få en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • De krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
  • De olika rollerna och rollernas ansvar samt hur samverkan kan fungera i en organisation
  • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen
  • Samt hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i sitt dagliga arbetsmiljöarbetet.


Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete ska tolkas och hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras i organisationen.


Ort
Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.


Utbildningens längd
1 dag.


I priset ingår
Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning.


Boka
Klicka på knappen KONTAKTA OSS, fyll i formuläret, en handledare kommer att kontakta er för samtal kring era behov. Vill ni boka en utbildning direkt kan ni göra det här.

SAM- hjul

OM OSS


SAMUTBILDNING.SE är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Se till att ni har rätt arbetsmiljökunskaper, det leder till högre lönsamhet. Enligt forskningen är medarbetarnas välmående på arbetsplatsen är en av de tydligaste faktorerna som påverkar lönsamheten. Högt välmående ger högre lönsamhet.

I flertalet undersökningar har man jämfört medarbetarnas välmående, upplevelse av arbetsmiljön, ledarskap och kommunikationen på arbetsplatsen. Därefter har det ställts mot företagens lönsamhet. Undersökning på undersökning visar att ju mer medarbetarna uppskattar sin arbetsplats desto bättre lönsamhet har företagen. Företagen som har en sämre arbetsmiljö har mindre lönsamhet.  Genom att arbeta med arbetsmiljö kan ni få ett lönsammare företag!

KONTAKTA OSS